DRD
International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development

5 - 7 October 2017 ERZURUM

PROF. DR. ÜNSAL ÇALIŞ BURS DUYURUSU

Eczacılık Fakültelerinde yüksek lisans veya doktora yapmakta olan öğrenciler veya doktorasını bitirmiş araştırma görevlilerinden 20 kişiye DRD 2017 simpozyumunda sözlü / poster bildirileri olması koşulu ile Burs Fonundan kayıt bursu verilecektir.

Burstan yararlanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen belgeleri 31 Temmuz 2017 tarihine kadar İLARUD-İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği’ne (Prof. Dr. Sedef Kır, sekir@hacettepe.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.

İstenen belgeler:

  • Sözlü / poster bildiri özetleri
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci olduklarını gösterir belge
  • Doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri için doktoralarını bitirdiklerini ve araştırma görevlisi olduklarını gösterir belgeler
DRD2017 Ataturk University Faculty of Pharmacy 25240 Erzurum/Turkey http://www.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi drd2017@atauni.edu.tr +90 442 231 5200 (Phone) +90 442 231 5201 (Fax)